Kalkulator punktów rekrutacyjnych Politechniki Rzeszowskiej by vabes.pl

UWAGA! Brak obsługi rekrutacji 2020!

W związku ze zmianą wprowadzoną w letniej rekrutacji 2019 uległ zmianie sposób obliczania punktów. Niniejszy Kalkulator oblicza punkty względem starego sposobu i nie znajduje pokrycia w letniej rekrutacji 2019 oraz 2020.

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.”

- Adam Mickiewicz

Wypełnij pola poniżej swoimi wynikami w procentach. Zjedź niżej, aby zobaczyć swoje punkty rekrutacyjne.
PrzedmiotPoziomWynik w %
Przedmioty obowiązkowe, część pisemna
Język polskiPodstawowy
MatematykaPodstawowy
Język obcy nowożytnyPodstawowy
*Uzupełnij powyższe wyniki poprawnie!
Przedmioty dodatkowe, część pisemna
BiologiaRozszerzony
ChemiaRozszerzony
FilozofiaRozszerzony
FizykaRozszerzony
GeografiaRozszerzony
Historia / Historia sztukiRozszerzony
InformatykaRozszerzony
Język obcy nowożytnyRozszerzony
Język polskiRozszerzony
MatematykaRozszerzony
WOSRozszerzony
Wyniki z części ustnej nie są brane pod uwagę na tej uczelni.
UWAGA! Przestarzały sposób liczenia punktów.
Brak zastosowania w rekrutacji 2020.
Aktualność informacji o progach punktowych i kierunkach: 1 lipca 2018. (INFORMATOR PRZ)
L.pWydział / KierunekTwoje pkt. 2015/16 2016/17 2017/18
1WBISIAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
1.1Architektura*Obowiązuje egzamin wstępny (Dodatkowe punkty)--445465578
1.2Budownictwo--188153203
1.3Ochrona Środowiska--120107174
1.4Inżynieria Środowiska--119128106
1.5Biogospodarka--Brak informacji.

UWAGA! Przestarzały sposób liczenia punktów.
Brak zastosowania w rekrutacji 2020.

Twoje pkt.2015/162016/172017/18
2WBMILWYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
2.1Inżynieria materiałowa--134319,5152
2.2Lotnictwo i kosmonautyka--272280344
2.3Mechanika i budowa maszyn Rzeszów--197175192
2.4Mechatronika--198155231
2.5Transport--103120162
2.6Zarządzanie i inżynieria produkcji Rzeszów--168140210

UWAGA! Przestarzały sposób liczenia punktów.
Brak zastosowania w rekrutacji 2020.

Twoje pkt.2015/162016/172017/18
3WCHWYDZIAŁ CHEMICZNY
3.1Biotechnologia--114120159
3.2Inżynieria chemiczna i procesowa--101116178
3.3Technologia Chemiczna--109108130

UWAGA! Przestarzały sposób liczenia punktów.
Brak zastosowania w rekrutacji 2020.

Twoje pkt.2015/162016/172017/18
4WEIIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
4.1Automatyka i robotyka--244244311
4.2Elektronika i telekomunikacja--131121184
4.3Elektrotechnika--123125212
4.4Energetyka--133112193
4.5Informatyka--277288356

UWAGA! Przestarzały sposób liczenia punktów.
Brak zastosowania w rekrutacji 2020.

Twoje pkt.2015/162016/172017/18
5WMIFSWYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ
5.1Inżynieria medyczna--90152120
5.2Matematyka--148148134

UWAGA! Przestarzały sposób liczenia punktów.
Brak zastosowania w rekrutacji 2020.

Twoje pkt.2015/162016/172017/18
6WMTWYDZIAŁ MECHANICZNO - TECHNOLOGICZNY
6.1Mechanika i budowa maszyn Rzeszów--197175192
6.2Zarządzanie i inżynieria produkcji--168140210

UWAGA! Przestarzały sposób liczenia punktów.
Brak zastosowania w rekrutacji 2020.

Twoje pkt.2015/162016/172017/18
7WZWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
7.1Bezpieczeństwo wewnętrzne--12597178,5
7.2Finanse i rachunkowość--197207326
7.3Logistyka--163186321
7.4SportBrak informacji.
7.5Zarządzanie--9850244

UWAGA! Przestarzały sposób liczenia punktów.
Brak zastosowania w rekrutacji 2020.

Twoje pkt.2015/162016/172017/18

Pamiętaj, aby nie kierować się w całości wynikiem pokazywanym przez Kalkulator. Progi punktowe oraz poziom rekrutacji zależą również od popytu na dany kierunek w danym roku, poziomu trudności matury, czy ilości miejsc, która z roku na rok może się zmieniać.

Informacje o progach punktowych mają charakter jedynie informacyjny.